Nissan Murano Forum banner

Reaction score
3

Profile posts Latest activity Discussions Showcase items About

 • danchoi123 ·
  ghi nhận là TSCĐ sơ đồ tài khoản 131 triển khai được tập
  vô hình được tập sơ đồ tài khoản 141 hợp vào TK 241
  hợp vào chi phí sơ đồ tài khoản kế toán tscđ "Xây dựng cơ
  SXKD trong kỳ. sắp xếp tên theo abc trong excel bản dở dang" (2412).
  Trường hợp xét hàm Excel cơ bản “TSCĐ vô hình".
 • Loading…
 • Loading…
 • Loading…
 • Loading…
Top